27 Eylül 2021 Pazartesi 06:35      
 

GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIĞI

• Arsa geliştirme ve değerlendirme
• Anket çalışmaları, yorumlama ve proje karmasının oluşturulması
• Kullanım belirleme
• Yatırım yeri belirleme
• Kat karşılığı anlaşmalar
• Kavramsal geliştirme
• Pazarlama stratejisi geliştirme
• En yüksek ve en verimli kullanım çalışmaları
• Pazar araştırması
• Yer seçimi çalışmaları
• Stratejik planlama çalışmaları
• Dönemsel piyasa raporları
• Fiyatlandırma/Şerefiye


PROJE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

• Fizibilite
• Konumlandırma
• Risk Analizi
• Stratejik Planlama
• Şerefiyeli Satış Fiyatlarını Oluşturma
• Etaplama
• Satış Projeksiyonu Oluşturma
• Satış Ekibi Seçimi ve Satış Ekibi Eğitimi

Proje yatırım danışmanlığı; yatırımcı tarafından belirlenen veya stoklarında yer alan arsaların üzerinde yapılması planlanan projenin, yatırımcının konumlandığı/konumlanmak istediği şekilde üretilmesinin sağlanmasıdır.

Projenin konut / konut+ticaret karmasının doğru oluşturulması, hem yasal hem de bölgesel verilerin doğru analiz edilmesi ile mümkündür. Bu nedenle, beklentilerin maksimum düzeyde karşılanması için, rakiplerden ayrıştırılacak bir projenin üretilmesini teminen, pazar verileri belirlenerek mimari proje girdileri oluşturulmaktadır.

Yatırımcı, PR ve creatif ajanslar, mimari planlama ekibi ve danışmanlık firmasının birlikte satış öncesi yaptıkları çalışmalar sonucunda yapılan analizlerle, uygulamanın her adımı mesleki tecrübelerin ışığında yürütülür. Bu aktörler tarafından alınacak kararlar beklenen sonucun risk payını minimize edecektir.

Her girişimin, projenin, yatırımın sağlıklı verilere dayanan kararlar ile yapılabilirliliğinin araştırılması bu çalışmanın kapsamıdır. Hem projenin başarılı hazırlanması hem de başarılı uygulanması açısından önemi büyüktür. Belirli bir kaynak ve zaman ayırmayı gerekli kılan bu analiz ile sonradan pahalıya mal olacak hataların önüne geçilmesi hedeflenir. Çalışmanın amacı genel çerçeveye ışık tutmaktır. Yapılan fizibiliteyi anlamlı kılabilmek için değişik sektörler ve değişik projeler kendi özel koşulları ihmal edilmeden ortaya konur.

REVAK & BLBprivate bu hizmeti farklı meslek mensuplarının oluşturdukları çalışmalar bütünü olarak ortaya koymaktadır.

Gayrimenkule yatırım hangi amaçla yapılırsa yapılsın; fayda-maliyet analizi ile arazi seçiminde başlayan kararlar, yatırımın çeşidi ve yatırımın süreci ile birlikte ele alınıp irdelenmelidir. Bu analizler ile değişen dış faktörler ve risk unsurları birlikte incelenir, yatırımın türüne bağlı olarak yatırım süreci içindeki öngörüler uzmanlarca yapılır. Her bir kıymetin içinde bulunduğu tehditler belirlenir. Halihazırdaki önlemlerin, bu tehditler altındaki etkilenme değerlendirmeleri yapılır. Zaman faktörüne bağlı olarak gayrimenkulun üretim süreci, yapının kendi değerindeki artış ve/veya azalışlar ile dış faktörlere bağlı etkilenmeler yüzdeler ile ifade edilmeye çalışılır. GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Gayrimenkul değerleme; hızla gelişerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yaptığı düzenlemeler ile finans sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur.

Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesiyle birlikte taşınmaz değerlerinin ekonomi içindeki öneminin artması, kurum mülklerinin alım satımı, devir ve takasında bedelin tespiti ve finan sektörünün yeniden yapılandırılması gibi etkenler pazarın gelişimine katkıda bulunmuştur. Bütün bu gelişmeler sonucunda pazarda oluşan yeni ihtiyaçlar için, değerleme işlemleri konusunda uzman, ehliyetli, güvenilir kişi ve firmalara talep artmıştır. Bu taşınmazların gerçek değerini yansıtan raporlar iktisadi hayat içinde tartışılmaz bir önem kazanmıştır. Revak&BLBprivate SPK lisansı ve uzman kadrosuyla sektördeki ihtiyaçlara cevap vermenin yanısıra danışmanlık yaptığı firmaların değerleme ihtiyaçlarına danışmanlık karşılık vermektedir.

PROJE GELİŞTİRME

AVM/OFİS/TİCARİ YAPI /KONUT

• Danışmanlık
• Sosyo-Ekonomik Araştırma
• Konsept Belirleme
• Kira Tespit
• Kiracı Tespit

ŞİRKET YAPILANDIRMASI

Şirket içi yapılandırmalarda, pazarlama sürecinde aşağıdaki hizmetler Prof. Dr. Tanıl Kılınç tarafından verilmektedir.

• Arama Konferansı
• SWOT Analizi
• Strateji Formülasyonu
• İş Analizi
• Reorganizasyon
• İş Akış ve Bilgi Akış Sistemi
• İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi
• Kariyer Yönetimi Sistemi
• Personel Seçme-Yerleştirme, Oryantasyon ve Rotasyon Sistemi
• Eğitim Yönetimi Sistemi
• Disiplin Sistemi
• Performans Yönetimi Sistemi
• Performans Ölçüm Sistemi
• Birim Performansına Bireysel Katkının Tespiti (360 Derece Geribildirime Dayalı Performans Değerleme Sistemi)
• Performansa Dayalı Ödül-Prim Sistemi

 
 
 
Web Sitesi Tasarımı Zemedya